Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Pilotażowy program wspólnych ćwiczeń JRG i OSP

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom druhów z jednostek OSP, w dniu 28 marca 2018 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce podpisał zarządzenie w sprawie organizacji i prowadzenia doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej z udziałem jednostek ochotniczych straży pożarnych.


Więcej na Pilotażowy program wspólnych ćwiczeń JRG i OSP


Zamieścił:mł. kpt. Robert Ulman, mł. kpt. Marcin Musiał29-03-2018