Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Przekazanie nowego samochodu dla KP PSP w Wieliczce

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce wzbogaciła się o nowy samochód GBARt Mercedes Atego 1329 AF. Średni pojazd bojowy dla wielickiej PSP to jeden z 35 samochodów strażackich zakupionych w 2011 roku dla małopolskiej straży pożarnej. Sprzęt, którego wartość wyniosła około 21 milionów złotych przekazał jednostkom komendant główny PSP generał brygady Wiesław Leśniakiewicz. W uroczystości wzięli udział: komendant powiatowy PSP w Wieliczce Aleksander Starowicz oraz starosta wielicki Jacek Juszkiewicz.Oprócz samochodów, straż otrzymała pompy wysokiej wydajności oraz mobilny trenażer pożarowy do szkoleń w przypadku pożarów wewnątrz pomieszczeń. Ich zakup został sfinansowany ze środków unijnych – Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał na ten cel w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 7 mln złotych, z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także dotacji małopolskich samorządów.

Sprzęt ma służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski, chociaż nie tylko, gdyż wszystkie jednostki PSP działają w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym – stwierdził gen. Wiesław Leśniakiewicz, który przypomniał problemy sprzętowe występujące podczas powodzi w 2010 roku. Dużym mankamentem był wówczas brak pomp do wypompowywania wody. – Obecnie dysponujemy pompami o dużych wydajnościach, które mogą być wykorzystywane w różnych częściach kraju, a w razie potrzeby także poza jego granicami. Myślę, że Małopolska będzie przygotowana do udzielania takiej pomocy – podkreślił komendant główny PSP.

Po zakończeniu oficjalnej części nastąpiła prezentacja mobilnego trenażera, który podzielony jest na część ćwiczebną, technologiczną i sterowniczą. Dzięki niemu strażacy będą mogli zapoznać się ze zjawiskami występującymi w czasie pożarów wewnątrz pomieszczeń. Warto dodać, że druhowie z Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce oraz OSP z terenu powiatu wielickiego od lat wyjeżdżają na ćwiczenia z zakresu oddychania w komorze rozgorzeniowo-dymowej do partnerskiego powiatu monachijskiego.

Tuż obok trenażera usytuowano prototypowy pojazd ratownictwa brzegowego stanowiący efekt prac badawczych prowadzonych w Akademii Morskiej w Gdyni. Może on służyć jako punkt dowodzenia akcją ratowniczą, jako pojazd do poszukiwania zaginionych osób, co ułatwiają kamery termowizyjne oraz noktowizory lub jako amfibia w sytuacjach powodzi.14-02-2012