Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Wizyta małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w OSP Wola Batorska

Małopolski komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Stanisław Nowak uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. Zebranie odbyło się w sobotę 23 marca br. w remizie OSP Wola Batorska.

W zebraniu ponadto uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce st. kpt. Przemysław Przęczek, Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Pan Łukasz Smółka, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Pan Roman Ptak, Wiceprezes ZOW ZOSP RP druh Władysław Kucharski, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Niepołomicach druh Józef Dziadoń, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieliczce druh Tomasz Tomala, Komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach podinsp. Tomasz Joniec.

Podczas zebrania małopolski komendant wojewódzki PSP omówił funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa, plany i zamierzenia na obecny rok, przedstawił zasady i źródła finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego oraz podziękował druhom OSP Wola Batorska za współpracę.

Zdjęcie: OSP Wola Batorska
Opracowanie: mł. kpt. Robert Ulman26-03-2018