Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Zawieje, zamiecie śnieżne zaskoczyły kierowców.

Intensywne zamiecie śnieżne 18 marca 2018r. skutkowały zdarzeniami drogowymi na terenie powiatu wielickiego. W tym dniu o godzinie 20:56, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce przyjęło zgłoszenie o zderzeniu pięciu samochodów osobowych na autostradzie A4. Zdarzenie miało miejsce na 447 km, w kierunku Krakowa.
Według zgłaszającego na miejscu zdarzenia nie było osób poszkodowanych.
Dyżurny operacyjny SKKP w Wieliczce zadysponował do działań zastępy:
- GBARt 2,5/16 Mercedes z JRG Wieliczka,
- SLRt Mercedes z OSP Szarów,
- GCBARt 3/16 Volvo z OSP Kłaj.
Na postawie porozumień komendantów powiatowych PSP z Bochni i z Wieliczki o rejonach chronionych do zdarzenia zadysponowano także zastęp z JRG Bochnia:
- GBARt 2,5/16 Mercedes.

Pierwsze przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy OSP stwierdziły:
- zderzenie 6 samochodów osobowych,
- w zdarzeniu uczestniczy dziecko w wieku szkolnym - przytomne, stan stabilny, ale uskarża się na drobny uraz,
- ruch na A4 w kierunku Krakowa całkowicie zablokowany.
Na postawie otrzymanych informacji dyżurny operacyjny SKKP w Wieliczce, zadysponował na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego .
Po dojeździe na miejsce kolejnych zastępów z JRG Bochnia i JRG Wieliczka potwierdzono zastaną sytuację przez wcześniejszego dowódcę. Okazało się jednak, że w zdarzeniu uczestniczyło także kilku miesięczne niemowlę. Zadysponowano więc drugi ZRM.

Podjęte działania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- odłączeniu mediów w pojazdach,
- udzieleniu KPP poszkodowanemu dziecku,
- przekazaniu poszkodowanego dziecka ZRM-owi,
- odblokowaniu ruchu na A4 w kierunku Krakowa, poprzez usunięcie pojazdów z pasów ruchu autostrady.
Ostatecznie ZRM zabrał do szpitala dziecko w wieku szkolnym (stan stabilny, przytomne). Niemowlę nie potrzebowało pomocy ZRM.


Gwałtowny atak zimy w marcu, po dniach ocieplenia jest sporym zaskoczeniem dla kierowców. Zawieje, zamiecie śnieżne stanowią duże zagrożenie na drogach szybkiego ruchu, dlatego należy zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość jazdy do panujących warunków na drodze.

Opracowanie: kpt. Chmura D.
Zdjęcie: archiwum JRG Wieliczka.18-03-2018