Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Wizyta małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w OSP Niepołomice

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Stanisław Nowak uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. Zebranie odbyło się w niedzielę 11 marca br. w remizie OSP Niepołomice.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto koncertem reprezentacyjnej strażackiej orkiestry dętej, a następnie Prezes OSP Niepołomice Stanisław Dąbroś rozpoczął zebranie i przywitał zaproszonych gości.

W zebraniu ponadto uczestniczyli: p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce – st. kpt. Przemysław Przęczek, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury – Pan Łukasz Smółka, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice – Pan Roman Ptak, Przewodniczący Rady Miejskiej - druh Marek Ciastoń, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Niepołomicach – druh Józef Dziadoń, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieliczce – druh Tomasz Tomala, Radny Powiatu Wielickiego - druh Jakub Paluch, Komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach – podinsp. Tomasz Joniec.

Podczas zebrania Małopolski Komendant Wojewódzki omówił funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa, plany i zamierzenia na obecny rok, przedstawił zasady i źródła finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego oraz podziękował druhom OSP Niepołomice za współpracę.

Opracowanie:
mł. kpt. Robert Ulman
mł. kpt. Marcin Musiał
mł. ogn. Paweł Dąbroś13-03-2018