Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Narada Roczna podsumowująca działalność KP PSP w Wieliczce za rok 2017

8 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Kampusu Wielickiego odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
za rok 2017 połączona z naradą szkoleniową Prezesów i Naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wielickiego.
W spotkaniu wzięli udział między innymi: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak, Starosta Powiatu Wielickiego Pan Jacek Juszkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Pan Marek Burda, przedstawiciele władz samorządu, gospodarze gmin z terenu powiatu, przedstawiciel Policji, Komendanci Gminni OSP, Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce.

W pierwszej części narady podsumowano działalność Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce za rok ubiegły. Przedstawiono stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wielickiego, problemy jakie wyniknęły w trakcie realizacji zadań, a także cele do realizacji w roku bieżącym ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej.

Małopolski Komendant Wojewódzki nadbryg. Stanisław Nowak wysoko ocenił pracę wielickich strażaków i druhów ochotników, podziękował wszystkim, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wspierają ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu, a także przedstawił zadania do realizacji w roku bieżącym.

W imieniu obecnych na naradzie władz samorządu głos zabrał Starosta Wielicki Pan Jacek Juszkiewicz, który podkreślił jak ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu odgrywa zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak również Ochotnicze Straże Pożarne. Pogratulował wyników osiągniętych przez jednostkę, życząc jednocześnie osiągnięcia zaplanowanych celów w 2018 r.

W drugiej części narady funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Wieliczce omówili następujące tematy:
- ratownictwo medyczne w PSP i OSP,
- BHP podczas ćwiczeń i działań ratowniczo-gaśniczych,
- regulamin i działalność powiatowej stacji ochrony układu oddechowego,
- wytyczne w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek KSRG,
- zasady organizacji szkoleń OSP,
- procedury zgłaszania nowo zakupionego sprzętu do KP PSP Wieliczka.
Omówiono również tematy bieżące dotyczące m.in. współpracy PSP i OSP.

W imieniu druhów OSP głos zabrał Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieliczce dh Ryszard Łanoszka.

Naradę roczną zakończył p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce st. kpt. Przemysław Przęczek, który podziękował druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz samorządom za współpracę.

Opracował: mł. kpt. Robert Ulman
mł. kpt. Marcin Musiał09-03-2018