Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

4 marca 2018 r. na terenie KP PSP w Wieliczce zakończyły się zajęcia ze szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
W trakcie szkolenia strażacy uczyli się teorii i praktyki zarówno taktyki gaszenia pożarów jak i działań podczas innych miejscowych zagrożeń, organizacji akcji ratowniczych, a także zapoznali się ze sprzętem ratowniczym oraz łączności. W zakresie szkolenia realizowane były także elementy musztry i służby wewnętrznej.
Zajęcia szkoleniowe zakończą się egzaminem końcowym 17 marca 2018 r. o godzinie 09.00 na terenie Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce.
Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce.
Sporządził: mł. kpt. Robert Ulman07-03-2018