Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

II Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Gdowie

W sobotę (24.02.2018) na hali widowiskowo sportowej w Gdowie odbył się II halowy turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do udziału w zawodach zgłosiło się 131 osób z kilkudziesięciu jednostek OSP.
"Spotykamy się dzisiaj w pięknym obiekcie – Gminnej Hali Sportowej na drugim Turnieju młodzieżowym drużyn pożarniczych. Rywalizacja po raz pierwszy została zorganizowana w ubiegłym roku. Wówczas do zawodów przystąpiło niespełna 80 osób. Dzisiaj jest nas znacznie więcej. Na listach startowych zapisanych jest ponad 130 chłopców i dziewcząt z kilkunastu jednostek OSP – powiedział Zbigniew Gumułka – prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Gdowie i dodał: Jest to powód to dumy, że członkowie MDP z Gminy Gdów oraz zaproszeni goście są szczególnie aktywni, a w przyszłości będą wzorowymi strażakami."

Młodzi adepci pożarnictwa podzieleni zostali na cztery kategorie, zgodne z ich wiekiem. Ich zadaniem było pokonanie toru strażackiego w jak najkrótszym czasie. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Gminnego do Gdowa przybyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Jordanowa (pow. Suski) wraz z opiekunem – Andrzejem Gwiazdonikiem - Sędzią międzynarodowym, Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Sędziowskiej oraz Pomysłodawcą Halowego Turnieju MDP.


Wyniki zawodów.

Szkoły podstawowe dziewczyny:
1 miejsce – OSP Niegowić
2 miejsce – OSP Pierzchów
3 miejsce – OSP Gdów
Szkoły podstawowe chłopców:
1 miejsce – OSP Jordanów
2 miejsce – OSP Nieznanowice
3 miejsce – OSP Wiatowice
Gimnazjum chłopcy:
1 miejsce OSP Wiatowice
2 miejsce OSP Bilczyce
3 miejsce OSP Winiary
Gimnazjum dziewczyny:
1 miejsce OSP Jordanów
2 miejsce OSP Nieznanowice
3 miejsce OSP Gdów

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa, który podziękował uczestnikom za zaangażowanie oraz za udział w zawodach. Podziękował również wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tych zawodów. Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce st. kpt. Przemysław Przęczek w swoim przemówieniu m.in podziękował za zaproszenie oraz w ciepłych słowach pogratulował wszystkim zawodnikom udziału w zawodach. Na turnieju obecni byli również Wioletta Chmiela – Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie, Józef Kostuch – Komendant Gminny OSP gm. Gdów oraz Bogusław Kogut – z Urzędu Gminy Gdów odpowiedzialny między innymi za straże pożarne i zarządzanie kryzysowe.26-02-2018