Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Uroczyste ślubowanie

W dniu 6 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której p. o. Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Przemysław Przęczek przyjął ślubowanie nowych strażaków przyjętych do służby przygotowawczej.06-02-2018