Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Pismo Sekretarza Stanu MSWiA do Wojewody Młopolskiego

Pismo znak:DOLiZK-OL-552/15/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. Sekretarza Stanu MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego do Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika w sprawie dofinansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w roku 2017


Dofinansowanie JOP w 2017r. PDF06-02-2018