Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Powierzenie pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce

O godzinie 14 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Stanisława Nowaka.Podczas uroczystości zostały wręczone akty odwołania oraz powierzenia pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce. Dotychczasowy Komendant Powiatowy bryg. mgr. inż. Mateusz Pieczko po pozytywnym rozpatrzeniu Jego wniosku przez Komendanta Głównego PSP odszedł w stan spoczynku. Małopolski Komendant Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego dotychczasowemu z-cy d-cy JRG st. kpt. mgr inż. Przemysławowi Przęczkowi.31-01-2018