Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka. Film03-05-2017