Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podwyżek uposażeń i ustawy modernizacyjnej dla funkcjonariuszy służb mundurowych:List



16-02-2017