Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podwyżek uposażeń i ustawy modernizacyjnej dla funkcjonariuszy służb mundurowych:

Wystąpienie12-02-2017