Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJU BARBÓRKOWEGO

Uwaga! Przypominamy wszystkim zawodnikom o konieczności okazania potwierdzonych kserokopii badań lekarskich w dniu turnieju. Brak badań jest równoznaczny z dyskwalifikacją drużyny.Drużyny które nie dosłały badań sprzętu OUO oraz kart zawodników muszą to zrobić do 7.12.2016. Jeżeli dokumentacja nie zostanie uzupełniona, drużyna zostanie zdyskwalifikowana z turnieju.

Przypominamy o zmianie lokalizacji parkingu dla uczestników turnieju - mapka dojazdowa dostępna jest na naszej stronie internetowej.05-12-2016