Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Wyniki III Barbórkowego turnieju strażaków i ratowników 2011