Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

IX Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2017"

Zbliża się dziewiąta edycja turnieju, który cieszy się wielką popularnością. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad 80 drużyn z całego kraju oraz zagranicy.Chętnych do wzięcia udziału we współzawodnictwie przyciąga w szczególności unikatowe miejsce jakim jest Kopalnia Soli w Wieliczce, dynamiczny przebieg turnieju, a przede wszystkim wyzwanie jakim jest pokonanie 110 m różnicy wysokości w obrębie Szybu Daniłowicza.

Organizatorzy:
Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
wraz z Kopalnią Soli w Wieliczce

przy współpracy z:
Komendą Miejską PSP m.st. Warszawy
Komendą Miejską PSP w Krakowie

razem z gospodarzami ziemi wielickiej:
Starostą Powiatu Wielickiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka

Patronat Honorowy:
Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA


IX BARBÓRKOWY TURNIEJ STRAŻAKÓW I RATOWNIKÓW
„KOPALNIA SOLI WIELICZKA 2017”


który odbędzie się 9 grudnia 2017 roku w Wieliczce
Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Regulamin zawodów


Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce informuje, iż został wyznaczony koordynator ds zakwaterowania dla uczestników turnieju - Pan Piotr Czajczyk.

Hotel Galant
Wieliczka, ul. Niepołomska 16
Ceny ulgowe
tel: (012) 278 24 24
tel/fax: (012) 289 27 50
e-mail:galant@wel.pl
http://www.galant.wel.pl


Osobą kontaktową w sprawach organizacji turnieju jest Z-ca Dowódcy JRG st. kpt. mgr inż. Przemysław Przęczek tel. 12 289-49-46
15-09-2017