Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Ćwiczenia wielickich strażaków z policjantami

W nocy z 4 na 5 maja miały miejsce nietypowe ćwiczenia na terenie Kopalni Soli w Wieliczce. Strażacy oraz funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych przeprowadzili warsztaty mające na celu ujednolicenie procedur i metod współdziałania służb podczas działań ratowniczych. Ćwiczenia zostały przeprowadzone głównie z myślą o szybkim i sprawnym współdziałaniu poszczególnych komponentów zespołów ratowniczych w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia chemiczno - ekologicznego.16-05-2016