Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Rekrutacja na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

W ślad za pismem KG PSP przesyłamy informację o możliwości podjęcia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.Informację na temat rekrutacji28-12-2015