Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

WYNIKI VII TURNIEJU BARBÓRKOWEGO

W załączniku przesyłamy wyniki VII Turnieju Barbórkowego.Wyniki19-12-2015