Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJU BARBÓRKOWEGO

Wszystkim drużynom biorącym udział w zawodach przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnych badań lekarskich (oryginał lub potwierdzona kopia), oraz ważnego dokumentu tożsamości członków zespołu.Na parkingu istnieje możliwość nieodpłatnego zaparkowania tylko jednego samochodu zespołu. Drużyny które wybierają się do nas większą liczbą pojazdów muszą liczyć się z dodatkową opłatą parkingową.

Czas stawienia się w sekretariacie turnieju jest określony dla poszczególnych grup na liście startowej:

Lista startowa


Po zameldowaniu się drużyny w sekretariacie i odebraniu upominków, prosimy o niezwłoczne udanie się do szybu Daniłowicza celem zjazdu do kopalni.

Posiłki będą wydawane w restauracji "Halit" od godziny 10.00.

Życzymy wszystkim drużynom spokojnej i miłej podróży do Wieliczki.16-12-2015