Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Informacja dla uczestników TURNIEJU BARBÓRKOWEGO

Zwracamy się z prośbą do drużyn startujących w turnieju o wypełnienie kart zgłoszeń zawodników. Wypełnienie i przesłanie kart na adres email lub faksem, pozwoli nam usprawnić proces rejestracji i ubezpieczenia zawodników.


Do pobrania:
Karta zawodnika01-11-2015