Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

VII Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2015"

Zbliża się siódma edycja turnieju, który cieszy się wielką popularnością. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad 80 drużyn z całego kraju oraz zagranicy. Chętnych do wzięcia udziału we współzawodnictwie przyciąga w szczególności unikatowe miejsce jakim jest Kopalnia Soli w Wieliczce, dynamiczny przebieg turnieju, a przede wszystkim wyzwanie jakim jest pokonanie 110 m różnicy wysokości w obrębie Szybu Daniłowicza.Organizatorzy:
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
wraz z Kopalnią Soli W Wieliczce

przy współpracy z:
Komendą Miejską PSP m.st. Warszawy i Komendą Miejską PSP w Krakowie

razem z gospodarzami ziemi wielickiej:
Starostą Powiatu Wielickiego i Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka

Patronat Honorowy:
gen.bryg. Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA


VII BARBÓRKOWY TURNIEJ STRAŻAKÓW I RATOWNIKÓW
„KOPALNIA SOLI WIELICZKA 2015”


który odbędzie się 19 grudnia 2015 roku w Wieliczce

Do pobrania:
1. Regulamin Turnieju Barbórkowego, Karta zgłoszenia, oświadczenie uczestników

Wyniki


Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce informuje, iż został wyznaczony koordynator ds zakwaterowania dla uczestników turnieju - Pan Piotr Czajczyk.

Hotel Galant
Wieliczka, ul. Niepołomska 16
Ceny ulgowe
tel: (012) 278 24 24
tel/fax: (012) 289 27 50
e-mail:galant@wel.pl
http://www.galant.wel.pl


Osobą kontaktową w sprawach organizacji turnieju jest Z-ca Dowódcy JRG kpt. mgr inż. Przemysław Przęczek tel. 12 289-49-4629-09-2015