Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Zmiana organizatora II Manewrów Ratowniczych Powiatu Wielickiego

W związku ze zmianą organizatora II Manewrów Ratowniczych Powiatu Wielickiego wszelkie informacje dotyczące zawodów można znaleźć na stronie www.kłaj.pl/aktualności.03-09-2015