Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce

W dniu dzisiejszym Małopolski Komendant Wojewódzki powołał Pana bryg. mgr inż. Macieja Wolaka na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce. Pan bryg. Maciej Wolak pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni przez 27 lat gdzie od 1995 roku był Dowódcą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.03-08-2015