Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Harmonogram III Barbórkowego turnieju strażaków i ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2011"

Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce przedstawia harmonogram III Barbórkowego turnieju strażaków i ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2011" oraz podział drużyn na grupy startowe. Drużyny proszone są o zgłaszanie się w sekretariacie zawodów znajdującym się na parkingu Kopalni Soli w godzinach wyznaczonych harmonogramem turnieju. Turniej rozpoczyna się dnia 17 grudnia 2011r.Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem:
1. W zawodach mogą wziąć udział strażacy PSP, OSP oraz inne osoby posiadające:
- ważne badania lekarskie – okresowe, potwierdzony odpis należy złożyć w sekretariacie zawodów,
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do zawodów – dokument należy złożyć w sekretariacie zawodów,
- legitymacje służbowe - tylko PSP, pozostali DOWÓD OSOBISTY.
- sprawny sprzęt ODO – potwierdzony odpis dokumentu należy złożyć w sekretariacie zawodów, (butle powietrzne z widocznym terminem badań).

2. Zawodnicy startujący w turnieju powinni posiadać wyposażenie określone w regulaminie turnieju.

Do pobrania:
1. Regulamin aktualny
2. Harmonogram
3. Podział na grupy14-11-2011