Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Szkolenie w Niemczech (komora rozgorzeniowa)

W dniach od 21 do 23 października br. grupa 6 strażaków z naszego powiatu przebywała na szkoleniu z zakresu dynamicznego operowania prądami wodnymi w czasie pożarów wewnętrznych w przypadku możliwości wystąpienia jednego z przekleństw strażaka, z jakim się może spotkać podczas takich pożarów tj. rozgorzeniem z ang. Flashover. W skrócie jest to taka sytuacja podczas pożaru pomieszczenia, w której całkowite promieniowanie termiczne pochodzące od płomieni, gorących gazów i gorących powierzchni pomieszczenia, spowoduje radiacyjne zapalenie wszystkich palnych powierzchni w tym pomieszczeniu. To nagłe przejście rosnącego pożaru w pożar w pełni rozwinięty nazywane jest rozgorzeniem.

W szkoleniu brało udział 7 strażaków z naszego powiatu, wśród których byli: strażacy zawodowi pod przewodnictwem mł. bryg. Jacka Ambrożkiewicza – Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce oraz strażacy ochotnicy z jednostek z Gdowa i Winiar pod przewodnictwem dh Władysława Kucharskiego – Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Razem z nami w szkoleniu brała udział grupa 7 strażaków z terenu Gminy Skawina z powiatu krakowskiego ziemskiego. Udział naszych strażaków w szkoleniu, szczególnie zawodowych jest wynikiem rozmów, które zostały przeprowadzone w miesiącu kwietniu br., gdzie w Monachium gościła grupa naszych strażaków z okazji Dnia Strażaka. Podczas tego spotkania Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce podniósł sprawę udziału naszych strażaków w takich szkoleniach. Dla strażaków zawodowych jest to tym ważne, że to właśnie oni są odpowiedzialni za szkolenie strażaków ochotników na terenie naszego powiatu i w swojej siedzibie prowadzą kursy i zajęcia dla strażaków ochotników i dobrze byłoby, żeby w praktyce spotkali się z tematami, które poruszają na szkoleniu. W naszym województwie na chwilę obecną nie ma komory rozgorzeniowej / powinna się pojawić w roku przyszłym / więc propozycja kolegów z Niemiec o wspólnych ćwiczeniach została przyjęta entuzjastycznie.Szkolenie było bardzo wyczerpujące i intensywne. Po przyjeździe do Aschheim w dniu 21 października br. od godz. 18.00 rozpoczęło się intensywne szkolenia teoretyczne, podczas którego została przypomniana teoretyczna wiedza dot. rozgorzenia – skąd się bierze, jakie są jego oznaki, następnie zostały przedstawione zasady postępowania podczas pożarów wew. budynków obowiązujące w Niemczech, szczególnie dot. poruszania się w zadymionych obiektach, otwierania drzwi do pomieszczeń. Kolejnym etapem szkolenia teoretycznego było przedstawienie sprzętu jakim dysponują koledzy z Niemiec podczas pożarów wew. budynków oraz zasady postępowania podczas podejrzenia powstania rozgorzenia jak również podczas samego rozgorzenia.

Po półtora godzinnych zajęciach szkoleniowych przyszedł czas na zajęcia praktyczne na terenie jednostki OSP w Aschheim, które polegały m.in. na praktycznym podaniu wody podczas powstaniu rozgorzenia. Każdy musiał spróbować przejść w specjalnej pozie kilka metrów ciągnąc za sobą wąż pożarniczy, utworzyć wokół siebie parasol ochronny przy pomocy prądownicy, czy też wykonać rzut na bok w celu uchronienia się przed potencjalnymi skutkami rozgorzenia. Cali mokrzy i zgrzani strażacy zakończyli zajęcia ok. 22.00.Następny dzień był jeszcze intensywniejszy. Po wczesnym śniadaniu udano się do komory rozgorzeniowej w miejscowości Unterschleissheim, gdzie po instruktarzu i pobraniu aparatów powietrznych przystąpiono do zajęć w komorze. Te zajęcia miały oswoić naszych strażaków z tematem rozgorzenia, pokazać, jak się przemieszczają gazy pożarowe, jak zmniejsza się strefa widoczności w wyniku obniżenia się gazów pożarowych oraz jak wpływa na strażaków w różnych pozycjach temperatura promieniująca z góry. Naprawdę widok przemieszczających się nad nami płomieni, najpierw pojedynczych a następnie bez mała burzy ogniowej jest porażający i pokazuje całą potęgę ognia i skalę zagrożenia z jakimi strażacy mogą się spotkać podczas codziennej służby. Ma to szczególne znaczenie dla strażaków ochotników, którzy możliwość spotkania z rozgorzeniem mają statystycznie mniejszą niż zawodowi
Po tych zajęciach i obejrzeniu poligonu, na którym stała komora rozgorzeniowa oraz siedziby jednostki OSP na terenie której strażacy spędzili przedpołudnie, udaliśmy się ponownie do Aschheim na plac poligonowy, gdzie odbył się kolejny etap ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej o innej konfiguracji. Tu strażacy zostali podzieleni na mniejsze grupy i po zakończeniu ćwiczeń przez kolegów z Niemiec rozpoczęliśmy ćwiczenia. Ćwiczenia te odbywały się dwu etapowo. W pierwszym etapie trzeba było przejść komorę pokonując w pierwszym kontenerze tor przeszkód złożony z opon samochodowych i konstrukcji stalowej w formie wieży. Temperatura w tej części oscylowała w okolicach 80 st. C. Następnie należało przejść do kolejnego kontenera, gdzie wśród przeszkód konieczne było odnalezienie manekina. Tu temperatura wynosiła ok. 200 st C. Kolejnym etapem przejścia był trzeci kontener z komorą rozgorzeniową. Tu temperatura sięgała ok. 400 st. na wysokości ok. 1m nad podłogą i ok. 800 st. C pod stropem. Tu zostały przedstawione zasady sprawdzania, czy pod sufitem tworzy się poduszka gorących gazów, jak ją schładzać oraz jak się okryć parasolem ochronnym z wody. Po wyjściu w komory, była kilkuminutowa przerwa na uzupełnienie płynów / obowiązkowe 0,5 litra wody przed wejściem i po wejściu do komory /, a następnie ponowne wejście do komory rozgorzeniowej z wężem strażackim zakończonym prądownicą wg taktyki, która została przedstawiona dzień wcześniej. Tak więc konieczne było sprawdzenie temperatury drzwi, sprawdzenie temperatury pod stropem przy pomocy podania jednego krótkiego „strzału”, podanie trzech krótkich „strzałów” z prądownicy w celu schłodzenia przestrzeni podstropowej jak również wejście w głąb komory w kierunku płomieni i „okrycie” się parasolem wodnym.

Wszyscy przeszli pozytywnie szkolenie, lżejsi o wypocone kilogramy, bogatsi o wiedzę praktyczną i teoretyczną z certyfikatami powrócili do macierzystych jednostek w niedzielę popołudniu.

Za rok o tej porze, kolejna grupa naszych strażaków zawodowych i ochotników pojedzie na zajęcia w komorze rozgorzeniowej do powiatu monachijskiego, ponieważ koledzy z Niemiec potwierdzili chęć przeprowadzenia ponownie takiego szkolenia.24-10-2011