Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie wymaga”

XVII EDYCJA Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
Konkurs organizowany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju – Generała Brygadiera Wiesława Leśniakiewicza we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.Szczegółowe informacje
BM24-01-2015