Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Odprawa Prezesów i Naczelników OSP z terenu powiatu wielickiego

W dniu 4 marca, w strażnicy OSP w Trąbkach, miała miejsce coroczna odprawa Prezesów i Naczelników jednostek OSP z terenu powiatu wielickiego. Odprawę otworzył Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce - bryg. Mateusz Pieczko.Oficerowie Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce zreferowali zgromadzonym zagadnienia z zakresu:
- organizacji i funkcjonowanie stacji serwisowej OUO,
- organizacji szkoleń dla członków OSP,
- trybu i zasady przyznawania dotacji KSRG oraz MSWiA,
- zasad zgłaszania nowego sprzętu do KP PSP w Wieliczce,
- organizacji ratownictwa specjalistycznego w KSRG.


W odprawie udział wzięli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP włączonych do KSRG, a także jednostek OSP spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.03-03-2017