Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Działania przeciwpowodziowe

Od dnia 15.05.2014 r. do dnia 19.05.2014r. Stanowisko Kierowanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce odnotowało 118 zdarzeń. Jeden pożar samochodu, 2 wypadki drogowe, 1 likwidację plamy olejowej na drodze, 2 alarmy fałszywe, oraz 113 zdarzeń wywołanych opadami deszczu. Odnotowano 25 wyjazdów do powalonych drzew oraz 88 wyjazdów do wypompowywania wody z zalanych posesji i piwnic budynków, oraz zabezpieczania posesji przed wezbranymi wodami.
Zastęp GBA Rt z przyczepą pompową z JRG Wieliczka uczestniczył w likwidacji skutków opadów w powiecie wadowickim.18-05-2014