Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Sprawozdanie z działalności KP PSP w Wieliczce za rok 2016

23 lutego 2017 r. w Mieście Solnym w Wieliczce odbyło się spotkanie sprawozdawcze z działalności Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce za rok 2016.W spotkaniu wzięli udział między innymi: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Stanisław Nowak, Starosta Powiatu Wielickiego, Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego, gospodarze gmin z terenu powiatu, Przedstawiciel Policji, Prezesi i Komendanci Gminni OSP, oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce. W trakcie spotkania podsumowano działalność Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce za rok ubiegły, przedstawiono problemy jakie wynikły w trakcie realizacji zadań. Ponadto Komendant Powiatowy przedstawił stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wielickiego, oraz cele do realizacji w roku bieżącym

Prezentację zakończył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce bryg. Mateusz Pieczko, który podziękował druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz samorządom za współpracę. – Bezpieczeństwo w powiecie wielickim jest na dobrym poziomie. Nie byłoby to możliwe bez OSP, szczególnie tych zrzeszonych w KSRG, a także bez życzliwości ze strony samorządów.22-02-2017