Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Kontakt JRG

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Dowódca JRG - mł. bryg mgr Paweł Januś
Zastępca Dowódcy JRG -
 


tel.: 12 289-49-46,
12 289-49-39 lub centrala 12 278-38-88