Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Kontakt

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
32-020 Wieliczka, Park Kingi 4
województwo małopolskie

Kontakt telefoniczny :
Centrala 12 278-38-88, 12 278-62-28
Sekretariat Komendanta 12 289-49-25
fax. 12 278-15-22

p. o. Komendant Powiatowy

st. kpt. mgr inż. Przemysław Przęczek

Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce przyjmuje w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.30 - 15.30.
Zainteresowane osoby proszone są o uzgodnienie terminu spotkania
telefonicznie nr 12 289-49-25 lub 12 278-38-88


Zastępca Komendanta Powiatowego

bryg. mgr inż. Maciej Wolak

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
Dowódca JRG - mł. bryg mgr Paweł Januś

Zastępca Dowódcy JRG -

tel.: 12 289-49-46,
12 289-49-39 lub centrala 12 278-38-88

Wydział ds. Operacyjno - Szkoleniowych
Starszy specjalista - st. asp. mgr Bartosz Kłosowicz

Starszy specjalista
- mł. kpt. mgr Robert Ulman
tel. 12 289-49-29 lub centrala 12 278-38-88

Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych
Kierownik sekcji -
kpt. mgr Dorota Grabowska

Starszy Technik - mgr Kamila Pietras

tel.: 12 289-49-49 lub centrala 12 278-38-88

Sekcja ds. Kontrolno - Rozpoznawczych
Kierownik sekcji - st. kpt. mgr inż. Bogusław Marszałek
Starszy specjalista - asp. sztab. mgr Łukasz Lewandowski
tel.: 12 289-49-24 lub centrala 12 278-38-88

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko - Technicznych
Kierownik sekcji - st. asp. mgr Paweł
Ryńca
Starszy specjalista - mł. kpt mgr inż. Marcin Musiał

Starszy Technik - Marzena Święszek

tel. 12 289-49-27 lub centrala 12 278-38-88

Sekcja ds. Finansów
Główna Księgowa -
st. ogn. mgr Anna Sroga
Starszy Technik - mgr Joanna Musiał

tel.: 12 289-49-26 lub centrala 12 278-38-88