Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

weekend 14-17.08