Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

szarow 15.02.2013r. KSRG