Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

pompa 08.11.2012r