Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

kokotow wiadukt 28.12.2011