Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Wypakek Klaj 07.12.2011