Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Wiatowice, Sławkowice 2-3.08.2013