Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Szkolenie w Niemczech 2011