Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Spodkanie sprawozdawcze za 2011r