Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Siercza 14.03.2013r