Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Pozary traw 14.03.2012