Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Pozar Hali Niepolomice 4.02.2012