Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Klaj 27.10.2012r