Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Dk 94 17.03.2013r