Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

Biskupice 17.10.2012r