Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

30.01.2015 potracenie gorzkow