Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

26.06 Ćwiczenia puszcza