Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wieliczce

23.02.2017 Odprawa